MedConsultCare

Program : Luni - Vineri 8am to 7:30pm
  Contact : +40 763 652 115

Termeni de folosire

Bine ați venit pe site-ul  www.medconsultcare.ro 

Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile de utilizare ale acestui website prezentate mai jos. Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune Termenilor și condițiilor de utilizare, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la aceștia și reprezintă întreaga înțelegere (contractul) dintre părți.

 Med Consult & Care , denumită generic în cele ce urmează, în calitate de autor/proprietar al website-ului www.medconsultcare.roîși rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui website, precum și Politica de confidențialitate și Termenii și conditiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

Aplicabilitate

Termenii și condițiile prezentate sunt valabile și se aplică pentru toate website-urile din domeniul  www.medconsultcare.ro  și pentru care are calitatea de autor/proprietar. Toate aceste website-uri (așa cum există ele în prezent sau vor fi ulterior implementate) vor fi denumite generic, în mod individual sau colectiv Site și/sau Site-uri în cele ce urmează.

În cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denotă genul masculin includ femininul, și cuvintele care denotă genul feminin includ masculinul.

Drepturi de autor

Med Consult & Care este autorul conținutului Site-urilor și beneficiază de toate drepturile legale, conform legislației române și internaționale. În lipsa altor precizări, toate materialele, incluzând imagini, ilustrații, design-uri, fotografii, clipuri audio/video, samd. sunt proprietatea  Med Consult & Care .

Folosirea site-ului

 Med Consult & Care  va acorda un cont limitat pentru a accesa/vizita Site-ul propriu, fără posibilitatea de a-l modifica în lipsa unui acord scris.
Contul creat nu poate duce la:

  • revânzarea sau utilizarea în scopuri comerciale a informațiilor prezentate pe Site;
  • download-ul sau copierea informaţiilor legate de conturi utilizator;
  • utilizarea tehnicilor tip data mining, roboților sau tehnologiilor similare care permit extragerea și analiza datelor.

 Med Consult & Care  va acorda o licență limitată, revocabilă și ne-exclusivă de a vă crea un hyperlink către pagina home a Site-ului atâta vreme cât acest link nu descrie  Med Consult & Care  sau un partener/afiliat al acestuia de o manieră falsă, greșită sau jignitoare. Licența acordată nu va permite utilizarea în cadrul acestui hyperlink a mărcii  Med Consult & Care  fără acordul prealabil scris.

Conținutul Site-ului, integral și/sau parțial, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, revândut, vizitat sau exploatat în scopuri comerciale fără acceptul scris prealabil al proprietarului, funcție de caz.

Mărci

 Med Consult & Care  este o marca deținută de către SC Luana Șahian și Asociații SRL.  www.medconsultcare.ro  este deținut de către SC Luana Șahian și Asociații SRL. Utilizarea acestei mărci, a domeniului sau a numelui  Med Consult & Care , în formă directă sau “ascunsă” (de tipul, dar nu limitat la, meta taguri sau alte tehnici de indexare, cautare web) fără permisiunea prealabilă scrisă, este interzisă și se pedepsește conform legii.

Condiții de utilizare. Garanții.

Site-ul este furnizat de către Doimih Computer SRL pe o bază licențiată și “atât cât este disponibil”.  SC Luana Șahian și Asociații SRL  nu garantează că Site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la  www.medconsultcare.ro  sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător. Utilizatorul folosește Site-ul pe riscul propriu,  SC Luana Șahian și Asociații SRL  fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe Site.  SC Luana Șahian și Asociații SRL  nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe Site.  SC Luana Șahian și Asociații SRL  nu acordă nici un fel de garanție pentru conținutul și utilizarea acestui Site. Informațiile publicate corespund realității la momentul înscrierii lor pe Site sau al actualizării diverselor pagini ale Site-ului.

Produsele prezentate pe Site sunt prezentate ca produse existente în oferta  SC Luana Șahian și Asociații SRL . Pentru a vă putea programa o consultanță din partea  SC Luana Șahian și Asociații SRL , veți accesa secțiunea Programări unde veți completa formularul prezentat.  SC Luana Șahian și Asociații SRL  își rezervă dreptul de a nu răspunde solicitării dumneavoastră.

Securitate

Dacă utilizați Site-ul sunteți răspunzător pentru asigurarea confidențialității datelor privitoare la contul dumneavoastra de acces, cum ar fi numele de utilizator și parolă și sunteti de acord să vă asumați întreaga responsabilitate pentru activitățile/acțiunile desfășurate pe Site cu contul și parola dumneavoastră. În cazul în care suspectați că, din diverse motive imputabile sau nu, dumneavoastră, confidențialitatea acestor date de acces a fost compromisă, veți notifica imediat  SC Luana Șahian și Asociații SRL pentru a bloca accesul la cont și a vă genera cât mai rapid o nouă parolă.

Efectuarea de operațiuni neautorizate asupra acestui site și tentativa de efectuare a acestora, incluzând fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informații în vederea comercializării lor, blocarea accesului, samd, vor fi pedepsite conform legii.

Comunicări

Utilizatorii Site-ului pot trimite comentarii, note, sugestii, idei sau observații cu privire la conținutul și structura Site-ului, respectiv pot adresa întrebări atâta timp cât conţinutul acestora nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimător, care să afecteze viaţa privată, drepturile de proprietate intelectuală, ale  SC Luana Șahian și Asociații SRL  sau ale unor terţe părţi, şi care nu conţin viruşi, derulează campanii politice/electorale, solicitări comerciale, scrisori în lanţ, mailinguri de masă, sau orice alta formă de spam. Nu puteţi folosi o adresă de e-mail falsă sau să impersonaţi o altă persoană sau entitate.  SC Luana Șahian și Asociații SRL  îşi rezervă dreptul, dar nu şi obligaţia, de a îndepărta sau edita o astfel de informaţie transmisă.

Prin trimiterea unei astfel de informaţii, dacă nu este altfel specificat, acordaţi  SC Luana Șahian și Asociații SRL  și partenerilor/afiliaților săi licența/dreptul gratuit, ne-exclusiv, perpetuu, irevocabil si sub-licențiabil de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, deriva, distribui sau a le afișa pe orice fel de medii, în toată lumea. Acordați dreptul  SC Luana Șahian și Asociații SRL  și partenerilor/afiliaților săi de a utiliza numele pe care l-ați trimis în conjuncție cu informația, dacă aceștia vor decide astfel. Declarați și garantați că dețineți sau controlați toate drepturile cu privire la informațiile transmise, că acestea sunt corecte și că utilizarea acestora nu intră în contradicție cu Termenii și conditiile de utilizare, că nu vor cauza daune către o terță parte și că veți despăgubi integral  SC Luana Șahian și Asociații SRL  sau partenerii/afiliații săi pentru toate cererile rezultate din informația astfel transmisă.

Minori

 SC Luana Șahian și Asociații SRL  vinde produse care să fie cumpărate și de către minori.  SC Luana Șahian și Asociații SRL  poate vinde sau încasa contravaloarea unor produse/servicii destinate minorilor, dar achiziționate de către un adult. Dacă sunteți minor și accesați un Site o puteți face doar dacă sunteți sub supravegherea unui părinte sau a tutorelui legal.

Drepturi de proprietate intelectuală

 SC Luana Șahian și Asociații SRL  respectă drepturile intelectuale ale altora. Dacă considerați că munca dumneavoastră a fost copiată de o manieră care sa încalce dreptul de proprietate intelectuală, va rugăm adresați către  SC Luana Șahian și Asociații SRL o notificare care să cuprindă:

  • semnatura fizică sau electronică a persoanei autorizate să reprezinte pe posesorul dreptului de proprietate;
  • o descriere a materialelor protejate de drepturi care apreciați că au fost încălcate;
  • o indicare a locației pe Site unde apreciați că aceste drepturi au fost încălcate; adresa, numărul de telefon și adresa e-mail a dumneavoastră;
  • o declaraţie pe proprie răspundere conform căreia sunteţi convins că utilizarea în dispută nu a fost autorizată de deţinătorul drepturilor, ale împuternicitului sau ale legii;
  • o declaraţie notarială pe proprie răspundere conform căreia acţionaţi cu bună credinţă, că notificarea este completă şi corectă şi că sunteţi deţinătorul drepturilor sau acţionaţi în numele său.

Politica de confidenţialitate

Vă rugăm să accesaţi şi secţiunea Politica de confidenţialitate care se aplică de asemenea accesului/vizitei dumneavoastră pe Site.

Legislaţie

Termenii şi condiţiile de folosire se supun legislaţiei române. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamaţiei la sediul  SC Luana Șahian și Asociații SRL . În cazul în care nu se poate ajunge la o înţelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanţa judecătorească.